اعتصاب سراسری در سریلانکا در اعتراض به افزایش دو برابری مالیات‌ها


تهران- ایرنا- به دنبال تلاشهای دولت سریلانکا برای دو برابر کردن پرداخت مالیات با هدف پرداخت بدهی های خود به بانک جهانی، بخشهای مختلف در این کشور روز چهارشنبه اعتصاب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057904/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7