اعتراض شدید چین به ژاپن برای پیام تبریک به پیروز انتخابات تایوان
تهران – ایرنا – سفارت چین در ژاپن امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای پیام تبریک وزیرخارجه ژاپن به «لای چینگ-ته» پیروز انتخابات تایوان را مداخله جدی در امور داخلی چین عنوان و به همین خاطر به توکیو شدیدا اعتراض کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85353266/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86