اسلام آباد: پاکستان و ایران برای تقویت روابط در تلاشند


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت که این کشور برای تقویت همکاری‌های مشترک مرزی با جمهوری اسلامی ایران از طریق تمامی کانال‌های موجود در تماس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074558/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF