استرالیا: هیچ قدرت خارجی نباید بر منطقه هند-اقیانوسیه مسلط شود


تهران- ایرنا- ـ «پنی ونگ» وزیر امور خارجه استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد در شرایطی آمریکا و چین برای افزایش نفوذ خود در منطقه هند و اقیانوسیه در رقابت شدید هستند، ملت های این منطقه با این مساله که از سوی یک قدرت جهانی دیکته شوند، بسیار مخالفند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085375/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%B4%D9%88%D8%AF