استرالیا نمادهای یهودستیزی نازی‌ها را ممنوع می‌کند
تهران – ایرنا – قوانین جدید استرالیا از امروز دوشنبه همه نمادهای نازی از جمله اجرای «درود نازی» در ملا عام را برای جلوگیری از یهودستیزی، ممنوع می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347144/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF