استرالیا استفاده از نرم‌افزار تیک تاک را در دولت ممنوع کرد


تهران- ایرنا – دولت استرالیا امروز از ممنوعیت استفاده از نرم‌افزار تیک تاک بر روی تمامی وسایل ارتباطی افراد دولت خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073471/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF