از پیشنهاد تا رد تایلند به طرح استقرار پلیس چین در این کشور/ ماجرای اصلی چیست؟


تهران-ایرنا- همزمان با انتقاد و خشم کاربران تایلندی نسبت به گزارشی که دولت این کشور،استقرار پلیس چین را در مناطق گردشگری بررسی می کند،« سریتا تاویسین» و ژنرال «تورساک سوکویمون» نخست وزیر و رئیس پلیس ملی تایلند این طرح را رد کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85290706/%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1