ادعای سئول: چین از همکاری با روسیه و کره شمالی سودی نمی‌برد


تهران– ایرنا- رئیس جمهوری کره جنوبی امروز دوشنبه در آستانه سفر به انگلیس مدعی شد، چین از روابط سه جانبه خود با روسیه و کره شمالی سودی نمی‌برد و این کشورها را دارای «منافع ناهمسو» ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297106/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF