ادعای تکراری آمریکا علیه ایران و تهدید گروه‌های مقاومت


تهران- ایرنا – وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در سئول و ساعاتی پس از حملات هوایی شبانه آمریکا در سوریه از احتمال حملات بیشتر علیه گروه‌های سوری به ادعای وی مرتبط با ایران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289596/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA