ادعای اف‌بی‌آی در مورد دخالت خارجی احتمالی در انتخابات کنگره آمریکا

 گروه عملیاتی نفوذ خارجی بر فعالیت‌های که می‌تواند وابسته به دولت‌های خارجی و نیروهای نیابتی آنها باشد، نظارت خواهد کرد.

به گزارش ایرنا از شبکه ان‌بی‌سی نیوز، اف بی ای یک مرکز فرماندهی برای امنیت انتخابات را در واشنگتن تشکیل داده و مراکزی هم در ۵۶ دفتر خود در سراسر کشور در این راستا راه اندازی کرده است.

این مراکز اف‌بی‌آی به شدت وابسته به گروه عملیاتی نفوذ خارجی این آژانس است که وظیفه مقابله با دروغ پراکنی خارجی را دارد. این مراکز همچنین شامل افرادی از بخش تحقیقات جنایی، بخش سایبری و بخش مبارزه با تروریسم نیز می شوند.

شبکه ان بی سی نیوز در این گزارش عنوان کرد: اف‌بی‌آی مخصوصا درباره اعمال نفوذ از سوی روسیه، چین و ایران در انتخابات میان دوره ای کنگره نگران است. آژانس امنیت ملی آمریکا و فرمان سایبری به دنبال شکار بدافزار و نظارت بر اقدامات کشورهای نامبرده هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936381/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87