ادعای اف‌بی‌آی درباره انتشار کرونا از یک آزمایشگاه چینی


تهران- ایرنا- مدیر «اف‌بی‌آی» مدعی شد که همه‌گیری ویروس کرونا احتمالا از یک آزمایشگاه در ووهان چین منتشر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044009/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C