«احترام و همکاری متقابل»؛ ۲ عامل توسعه روابط پکن و هلسینکی
تهران-ایرنا-«شی جین‌پینگ» رئیس جمهور چین در گفت و گوی ویدئویی با «سائولی نینیستو» همتای فنلاندی خود، تاکید کرد که احترام و همکاری متقابل، ۲ عامل توسعه روابط ۲ کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85350343/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%A9%DB%8C