اجرای قانون آموزش میهن‌پرستی در مدارس چین
تهران – ایرنا – با تصویب نمایندگان مجلس ملی چین، دولت مرکزی موظف شد قانون آموزش میهن‌پرستی را از امروز دوشنبه اول ژانویه (۱۱ دی) اجرایی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339705/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86