اجبار هند به خرید جنگنده‌های آمریکایی در تقابل با چین و پاکستان
تهران- ایرنا- توافق فروش جنگنده‌های رادار گریز بین چین و پاکستان، هند همسابه و رقیب را وادار کرده است تا در تقابل با این توافق به خرید جنگنده‌هایی آمریکایی از جمله اف-۳۵ روی آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85348436/%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86