ابراز نگرانی آمریکا از راه‌اندازی راکتور آب سبک کره شمالی
تهران – ایرنا – ایالات متحده در خصوص بروز نشانه‌هایی مبنی بر آغاز عملیات یک راکتور هسته‌ای آب سبک جدید و تلاش احتمالی کره شمالی برای تولید سوخت تسلیحات هسته ای ابراز نگرانی جدی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332742/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C