آیا یوان می‌تواند جایگزین دلار در تجارت جهانی شود؟
تهران- ایرنا- به استناد گزارش‌های خبری روز به روز به شمار کشورهایی که یوان را در مبادلات تجاری خود جایگزین دلار می‌کنند، افزوده می‌شود و این مساله آینده واحد پولی آمریکا را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85366455/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF