آیا دوره سلطه دلار بسر رسیده است؟


تهران- ایرنا- علیرغم تلاش های غرب برای ایجاد اختلال در مسیر همکاری میان کشورهای آمریکای لاتین با چین همچنین سرایت جنگ سرد خود با چین به دیگر کشورها، آرژانتین نیز گام‌های دقیقی را برای تعمیق روابط با پکن برداشته است و انجام معاملات با یوان یکی از مصادیق آن به شمار می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151512/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA