آیا جنگ بعدی شبه جزیره کره را فرا خواهد گرفت؟




تهران- ایرنا- با شدت گرفتن تنش‌ها در شبه جزیره کره و لحن‌های تهدیدآمیز دو همسایه شمالی و جنوبی علیه یکدیگر، این سوال در ذهن ایجاد شده که آیا در نهایت جنگ بعدی پس از اوکراین و غزه، شبه جزیره کره را فرا خواهد گرفت یا خیر.


منبع: https://www.irna.ir/news/85366712/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA