آژانس انرژی اتمی بار دیگر بر استاندارد بودن آب تصفیه شده فوکوشیما تاکید کرد
تهران- ایرنا- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با بررسی دوباره آب تصفیه شده نیروگاه فوکوشیما توسط گروهی از کارشناسان مستقل از ۱۱ کشور جهان، بار دیگر بر استاندارد بودن این آب تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371231/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7