آژانس انرژی اتمی از احتمال فعالیت دومین راکتور هسته‌ای کره شمالی خبر داد
تهران-ایرنا- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به تصاویر ماهواره‌ای احتمال عملیاتی شدن راکتور دوم کره شمالی وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329681/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C