آمریکا ۲ نهاد و چهار فرد میانمار را تحریم کرد
تهران- ایرنا- وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار فرد و ۲ نهاد «نزدیک به حکومت نظامی» میانمار را تحریم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85372459/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF