آمریکا و فیلیپین توافقنامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی امضا کردند


تهران- ایرنا- ایالات متحده آمریکا و فیلیپین توافقنامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی امضا کردند که به واشنگتن اجازه می‌دهد فناوری و مواد هسته‌ای را به مانیل صادر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294198/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF