آمریکا مقر حمله اتمی به هیروشیما را برای مقابله با چین احیا می‌کند
تهران- ایرنا- یک پایگاه رها شده آمریکایی در اقیانوس آرام که زمانی برای بمباران اتمی ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته بود، برای تقابل با چین احیا می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338053/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF