آمادگی چین برای توسعه روابط پایدار با کره شمالی 


تهران- ایرنا، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در نامه ای به «کیم جونگ اون» برای همکاری با کره شمالی اعلام آمادگی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183540/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C