آمادگی مسکو برای ارتقای دوباره روابط اقتصادی با سئول
تهران- ایرنا- گئورگی زینوویف سفیر روسیه در کره جنوبی اعلام کرد که مسکو این آمادگی را دارد تا در صورت زیرپا گذاشته نشدن خطوط قرمز مد نظر روسیه از سوی کره جنوبی، روابط خود با سئول را مجدداً ارتقا دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358645/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84