آغاز مذاکرات کره‌جنوبی و انگلیس در زمینه صنعت تراشه‌ها
تهران – ایرنا – کره‌جنوبی و انگلیس مذاکرات مجدد خود را در مورد توافقنامه تجارت آزاد با موضوع پیشرفت‌های دوجانبه در زمینه تراشه‌ها و همکاری‌ها در زمینه زنجیره تامین آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85363036/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7