آغاز سرشماری ملی اقتصادی چین؛ مشاغل زیر ذره‌بین دولت
تهران- ایرنا- چین روز دوشنبه به طور رسمی پنجمین سرشماری ملی اقتصادی خود را آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85340876/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA