آغاز رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین


تهران- ایرنا – بیش از ۱۷ هزار سرباز آمریکایی و فیلیپینی بزرگترین رزمایش مشترک نظامی دو کشور را امروز سه شنبه در بحبوحه تنش های منطقه ای و باتوجه به گرم شدن روابط این دو متحد و افزایش نگرانی ها درباره نفوذ چین در منطقه آسیا-اقیانوسیه آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080060/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86