آغاز رزمایش دریایی کره جنوبی در بحبوحه تحولات موشکی کره شمالی


تهران- ایرنا- به دنبال افزایش تهدیدات موشکی کره شمالی، کره جنوبی روز پنجشنبه نخستین رزمایش دریایی خود را آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990151/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C