آسیا تایمز: ژاپن آینده اقتصادی را به چین واگذار می‌کند
تهران- ایرنا- نشریه آسیا تایمز در گزارشی با اشاره به عدم تاثیرگذاری اصلاحات حزب حاکم ژاپن بر اقتصاد این کشور و اینکه چین در حال ربودن گوی سبقت از ژاپن است، نوشت که توکیو آینده را با کمال میل به چین واگذار می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85340859/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF