آسه‌آن درباره تنش‌های فزاینده در دریای چین جنوبی ابراز نگرانی کرد
تهران- ایرنا- وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) نسبت به تنش‌های فزاینده در دریای چین جنوبی ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که این تنش‌ها صلح منطقه را تهدید می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338479/%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C