آخرین تلاش‌های نخست‌وزیر ژاپن برای بازگرداندن اعتماد عمومی  
تهران – ایرنا – فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، امروز سه‌شنبه متعهد شد نقش رهبری را در احیای اعتماد عمومی و ایجاد یک پایگاه سیاسی باثبات ایفا کند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85370084/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C