آخرین آمار زمین لرزه ژاپن؛ ۲۲۱ کشته و ۲۴ مفقود
تهران- ایرنا- درحالی که زلزله اخیر ژاپن تاکنون ۲۲۱ کشته و ۲۴ مفقود بر جای گذاشته است؛ نخست وزیر ژاپن امروز یکشنبه از مناطق زلزله‌زده بازدید کرد تا میزان خسارات وارده را ارزیابی و با مردم دیدار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85353594/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DB%B2%DB%B2%DB%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%B2%DB%B4-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF