آتشفشان مراپی اندونزی یک ماه پس از حادثه مرگبار دوباره فوران کرد
تهران– ایرنا- به گفته آژانس زمین‌شناسی اندونزی، کوه آتشفشان مراپی امروز یکشنبه، تنها پس از گذشت شش هفته از فعالیت مرگبار خود، باری دیگر فوران کرد و خاکستر آن تا ارتفاع یک‌هزار و ۳۰۰ بالاتر از قله مشاهده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85353653/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86